NI IKI IGIKINISHO CY’IMBORO CYANGWA IGITUBA?

Amafoto Atandukanye y'Ibituba
Video zo Guswera Zitandukanye
Video zo Kunyaza Umukobwa
Video zo Guswera Zigezweho

IBIKINISHO BY’IMBORO N’IGITUBA

Usibye imibiri y’abantu mu guhuza ibitsina,ikindi cyose ushobora gukoresha ngo ushimishwe n’igitsina hadakoreshejwe imboro,igituba,umunwa(usomana ku munwa,usoma mu igituba cyangwa usoma  imboro),ururimi,innyo n’ibindi bice by’umubiri;byitwa ibikinisho by’igitsina.
Igikinisho cy’igitsina ni ikintu cyose ukoresha kitari igice cy’umubiri w’igitsina ngo ushimishwe n’igitsina.Ushobora gukoresha ibikinisho by’igitsina mu guswerana bisanzwe cyangwa uri wenyine urimo Kwikinisha.

amafoto y'igituba

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*