MALAYA WAKUNZWE N’UWITEKA

Amafoto Atandukanye y'Ibituba
Video zo Guswera Zitandukanye
Video zo Kunyaza Umukobwa
Video zo Guswera Zigezweho

[…]Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya(umugore wacuruzaga igituba) yitwaga Rahabu, bararamo (mbese baba baramusabye igitsina?Nta wamenya!).Umwami w’i Yeriko arabimenya atuma kuri Rahabu ati”Sohora abo bagabo bari iwawe, kuko baje gutata igihugu cyose.”
Ariko iyo ndayi ijyana abo bagabo bombi irabahisha, irangije ibwira intumwa iti”Ni koko iwanjye haje abagabo, ariko ntazi aho baturuka;nuko bumaze kwira, igihe cyo kugarira, abo bagabo baragenda, sinzi aho bagannye.Nimubakurikire murabafata!”
Ariko ba batasi yari yaburije inzu, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije.

YOSUWA 2:1-6

Yosuwa ashobora kuba yarahisemo ko abatasi bacumbika kuri maraya kuko maraya zizi gufata abagabo neza ngo bazihe amafaranga.

MARAYA RAHABU MU IJURU
[…]Kwizera ni ko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n’abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro.

ABAHEBURAYO 10,11

amafoto y'igituba

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*