SIDA:IMITI NO KWIRINDA

Amafoto Atandukanye y'Ibituba
Video zo Guswera Zitandukanye
Video zo Kunyaza Umukobwa
Video zo Guswera Zigezweho

SIDA:IMITI NO KWIRINDA

Iyi ni imwe mu miti cyangwa imvange z’imiti zoroshya ubukana bwa SIDA

Abacavir Succinate
Nucleoside Analog Reverse Transcriptase inhibitors (NRTIs)
Didanosine (ddI)
Lamivudine (3TC)
Stavudine (D4T)
Zalcitabine (ddC)
Zidovudine (also known as AZT)
Delavirdine
Efavirenz
Nevirapine
Indinavir
Nelfinavir
Ritonavir
Saquinivir

Virusi ya sida ishobora kunanira bumwe muri iyi miti, ni yo mpamvu bikenewe ko imvange y’ino miti ifatwa kugira ngo ubukana bwa virusi bugabanuke mu mubiri.Biragaragara ko iyi miti itavura sida, kuko iyo abantu bayinyweye nyuma bakabireka SIDA ihita igarukana ubukana bwinshi.UMUNTU UFATA IYI MITI ABA AGISHOBORA KWANDUZA ABANDI SIDA.

Iyi miti kandi igira ingaruka mbi:

– hari ibintu yangiza mu maraso,
– gutera diarrhee,
-kuruka,-ibibazo by’igifu,
-kwangiza imyakura,
-kotsa urwagashya, n’ibindi

KWIRINDA SIDA

Kubera ko udashobora kumenya gutandukanya urwaye SIDA n’utayirwaye ntibyoroshye atakubwiye ko yipimishije inshuro nyinshi bagasanga ntayo cyangwa akaba adakunze gukora ibikorwa byamushyira mu mazi abira.

Umuti ni ukwirinda:

-ukareka igitsina
-ukifata
ugakoresha agakingirizo buri gihe
-ntuhemukire uwo mwashakanye
-ntuhinduranye abakunzi
– Buri gihe twikira ibisebe
– yewe niyo kaba ari agasebe gato ko kwishima. Gatwikirize bandage. Niba hari ugufasha muri ibi, uwo muntu agomba kwambara gants zimwezikoreshwa zigahita zijugunywa. Ibikoresho byose byagiyeho amaraso bigombakuzingwaho imyenda neza maze bikajugunywa. Niba hari nk’amaraso aguye ku mbugacyangwa hasi mu nzu, ni ngombwa guhita hozwa hakoreshejwe imiti ya chlorine / virkoncyangwa se indi miti yose yica udukoko.
-Ugomba gukurikiza rendez-vous za dogiteri kandi ugakoresha isuzuma nk’ukoumuganga ukuvura abonye ari ngombwa.
– Niba hari igihe amaraso yawe yinjiye ku maso y’undi muntu, cyangwa ku mazuru cyangwaku munwa, hunyugurishe amazi bwangu. Uruhu rwaguyeho aya maraso, rumazekunyuguzwaho amazi rushobora kuvanwaho ako gakoko hakoreshejwe umuti wicaudukoko witwa chorhexidine. Ugomba kumenyesha uwo muntu ko amaraso yawe afite agakoko ka SIDA kandi ko agomba byihutirwa kujya aho bivuriza indwaracyangwa se clinique ibishinzwe kugira ngo barebe ko akeneye guhabwaimiti imukingira.
-Ntugasangire ibikoresho by’isuku hamwe n’undi muntu urugero: inzembe zogosha,inzembe electrique zikata imisatsi cyangwa ubwanwa, cyangwa uburoso bwoza amenyo.
– Niba witeza inshinge, ujye ukoresha serenge zawe n’inshinge zawe kandi ntukazitizeabandi. Ntugasangire ububiko bwazo hamwe n’abandi kandi ubike ibikoresho byawebyo kwiteza inshinge mu buryo bidateza ubwandu abandi.
-Ntukishyireho amabara ya tatouage, ntukipfumuze amatwi cyangwa se ngo utume undimuntu agupfumuza inshinge cyangwa ibindi bintu bitobora byatuma hava amaraso.Buri gihe ugomba kumenyesha uwo muntu ko ufite indwara ya sida.
– Utegetswe k’ubwa amategeko kumenyesha uwo mwahuza ibitsina, ukamubwira ko ufite agakoko ka SIDA. Ibini ngombwa mu gihe habaye imibonano mu gitsina (igituba)cy’umugore, ahantu aho ariho hose hafi y’icyo gituba, mu kanwa cyangwa se indi mirimo yose yatuma habaimpanuka zo kwanduza iyi ndwara undi.
– Koresha udukingirizo mu gihe cyose hari imirimo yo kurongorana(guswerana), aho imboro yinjiramu gituba cy’umugore, hafi y’igituba cyangwa se mu kanwa.
– Ntuzatange amaraso yawe, intanga zawe, inyama zawe zo mu mubiri kugira ngozizahabwe abandi bantu babikeneye.
– abadamu bafite indwara ya sida ntabwo bemerewe kwonsa ibere ku bana.

amafoto y'igituba

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*