IBITUTSI BY’IMBORO N’IGITUBA

Amafoto Atandukanye y'Ibituba
Video zo Guswera Zitandukanye
Video zo Kunyaza Umukobwa
Video zo Guswera Zigezweho

IBITUTSI BY’IMBORO N’IGITUBAIBITUTSI B’ABASHUMBA
Ntabwo ngamije gutuka abasomyi banjye cyangwa kubigisha gutukana,ahubwo ndavuga ntafite isoni ibivugwa n’ibikorwa n’abantu mu bwiherero kugira ngo tujijurane,byanshimisha unyoherereje ibitutsi bishya birebana n’igitsina
Gashino ka nyoko!
Gace agashino ka nyoko!
Mabere ya nyoko!
Gace amabere ya nyoko!
Wa gisundi we!
Mabya ya so!
Gace amabya ya so!
Wa kannyo we!
Ndagutamika agashino ka nyoko dore ko kanajagata inyo!
Agashino ka nyoko kirirwa ku muhanda gasabiriza!
Agashino ka nyoko isazi zirirwa zigatumukamo!
Kanagane ku gashino ka nyoko numanuka uhonde agahanga ku mabya ya so!
Gaswere nyoko umucuritse numucurukura umuce agashino!
Ntukabure inyama nyoko azicariye!
Karye agashino ka nyoko ukarishe amabya ya so!
KANAGANE KU GASHYIMBO (AGASHINO) KA NYOKO!
Sitara ku gashino ka nyoko nurangiza ukubite agahanga ku mabya ya so!

amafoto y'igituba

8 Comments

 1. nakongereragaho ibindi bitutsi byo ku mboro n’igituba
  -Nyoko yamanutse kuri mbogo yikoreye imboro munani ageze mu gishanga anywesha agashino amazi.
  -nagutuka nkagutuma ubututu butukura mu gatuba ka nyoko
  -cyakurukuru cyarurumbanira mu gasozi ndayizunguza nkayikaragira mu muvcanga ikanyererera mu rusekabuye nkayirenza so nkayicomita muri nyoko

 2. nakongereragaho ibindi bitutsi byo ku mboro n'igituba-Nyoko yamanutse kuri mbogo yikoreye imboro munani ageze mu gishanga anywesha agashino amazi.-nagutuka nkagutuma ubututu butukura mu gatuba ka nyoko-cyakurukuru cyarurumbanira mu gasozi ndayizunguza nkayikaragira mu muvcanga ikanyererera mu rusekabuye nkayirenza so nkayicomita muri nyoko

 3. Swera nyoko akomanye amanyo muri Munyonyo ahite yikangata mu nyo
  Nyororomba usange nyoko mu mazi menshi uhite uca rugongo n-amabya ya so
  (Ibi bivugwa mu Burundi)

 4. ntukabure igikoma nyoko ari muri regle
  nyoko aragacumicwa na biraciye imbwa y’umuzungu icumita cyane ubura bukaza rusake ibudondange agasigaye ifuku zikarye ubuconsho!!!!!!!!!!!!!!

 5. ndakongereraho ibindi
  nagutuka ugatutuba ugatora inda mu gatuba ka nyoko
  kuruturutur kurutuba rw’iwanyu habereye inama y’ingurube
  ntagiti kitamera ishami na nyoko arakamera umusundi kw’irugu
  nyoko yahanutse kwitaje ya gatanu akubita igituba hasi insya zikora defire
  gakuruze ubugi bw’ishoka mugatuba ka nyoko
  kamanuke umusozi w’iruka nugeramo hagati unyerere kumabyi ushinge ananwa mu gatuba kanyoko.
  uriya musozi ni mageragere nyoko arakagereka umusundi kumbehe

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*